3 - نحوه نگهداری از کابینت

بلاگ

نگهداری از کابینت
کابینت

نحوه نگهداری از کابینت

نگهداری از همه اجزای کابینت اهمیت دارد زیرا تعویض کابینت آشپزخانه هزینه فراوانی دارد.
بدنه کابینت، درب کابینت، یراق آلات و صفحه کابینت هر کدام مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر »
صفحه کابینت
آموزش

صفحه کابینت

یکی از اجزای مهم کابینت صفحه کابینت است که به عنوان میز کار و محل قرار گیری تجهیزات استفاده میشود.
صفحه کابینت تنوع فراونی دارد و دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد.

بیشتر »