3 - ایده ی درب شیشه ای برای کابینت آشپزخانه

بلاگ

درب کابینت
آموزش

ایده ی درب شیشه ای برای کابینت آشپزخانه

دو گزینه برای انتخاب در های شیشه ای کابینت، از قبیل استفاده از شیشه در قالب درهای کابینت ها واستفاده از درهای کابینت تمام شیشه ای، وجود دارد. برای آشپزخانه های به سبک مدرن، بهتر است درهای شیشه ای شفاف را انتخاب کنید. ولی برای آشپزخانه های سنتی تر، بهتر است که اضافه کردن برش های شیشه ای را به درهای کابینت ها مورد استفاده قرار دهید.

بیشتر »
نگهداری از کابینت
کابینت

نحوه نگهداری از کابینت

نگهداری از همه اجزای کابینت اهمیت دارد زیرا تعویض کابینت آشپزخانه هزینه فراوانی دارد.
بدنه کابینت، درب کابینت، یراق آلات و صفحه کابینت هر کدام مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر »