3 - آنالیز کابینت دیواری

بلاگ

آنالیز کابینت دیواری
آموزش

آنالیز کابینت دیواری

کابینت دیواری از اجزای پهلو، کف، سقف، طبقه،فیتینگ و فیبر ساخته میشود که در این مطلب ابعاد آنها را توضیح خواهیم داد.

بیشتر »