3 - اطلاعاتی که هنگام خرید سینک ظرفشویی باید بدانید

بلاگ

اطلاعاتی که هنگام خرید سینک ظرفشویی باید بدانید
آموزش

اطلاعاتی که هنگام خرید سینک ظرفشویی باید بدانید

در این متن درباره یکی از ضروری ترین نیاز های خانه و بالاخص آشپزخانه هر شخصی یعنی سینک ظرفشویی صحبت به میان آورده خواهد شد ؛ برای دانستن نکات لازم در این باره لطفا متن را تا انتها همراهی کنید ؛ برخی از این نکات عبارتند از : ابعاد ، نقش آن در آشپزخانه و … .

بیشتر »
سینک ظرفشویی
آموزش

ابعاد استاندارد سینک ظرفشویی

سینک ظرفشویی دو نوع دارد: سینک روکار و سینک توکار که هر کدام از آنها نیز تک لگن و دولگن دارند.
محل قرار گیری لگن سینک نیز مهم است که در سمت چپ باشد یا در سمت راست.

بیشتر »